Методологія документування

Методологія моніторингу

Моніторинг включатиме опис випадків переслідування та перешкоджання роботі правозахисників та громадських активістів, які діють на захист суспільних інтересів, на підконтрольних та непідконтрольних уряду України територіях (включаючи окупований Крим), які відбулися протягом 2018 року, а також законодавчого поля, у якому працюють правозахисники та громадські активісти, і практики застосування законодавства щодо свободи об’єднань та асоціацій в Україні.

Об’єкт моніторингу

Об’єктом моніторингу є правозахисники у широкому розумінні Організації Об’єднаних Націй. Сюди входять активісти, які захищають права людини, протидіють корупції та виступають на захист суспільних інтересів і діють ненасильницькими способами.

Право захищати права людини (право бути правозахисником) –  це загальновизнане право, що випливає із закріплених у міжнародних документах прав людини, які Україна зобов'язалася поважати, захищати і забезпечувати по відношенню до всіх осіб, які перебувають на її території і під її юрисдикцією.

Услід за Декларацією ООН про правозахисників, виходимо з того, що кожен має право «індивідуально і спільно з іншими заохочувати та прагнути захищати і забезпечувати права людини і основні свободи» на місцевому, національному і міжнародному рівнях.

Правозахисники визнають універсальність прав людини для всіх без будь-якої різниці і захищають права людини мирними, ненасильницькими засобами і способами та виступають на захист громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав.

Слідом за Резолюцією Ради ООН з прав людини, у фокусі уваги триматимемо також і тих активістів, які займаються захистом прав жінок і ЛГБТ-спільноти, екологічними і земельними правами, питаннями корпоративної відповідальності, а також тих, які займаються питаннями підвищення прозорості та підзвітності і виявляють випадки корупції та застосування насильства з вини держави, комерційних структур та недержавних суб'єктів. До моніторингу також будуть включені випадки переслідування журналістів, які висвітлюють тематику прав людини та протидії корупції.

Об’єктом моніторингу не виступатимуть політичні діячі, державні чиновники та представники органів місцевого самоврядування. Інформація про напади та перешкоджання діяльності адвокатів та юристів буде братися до уваги у тих випадках, коли мотивом їхнього переслідування була професійна діяльність на захист прав людини.

Особливу увагу буде приділено можливим випадкам переслідування антикорупційних активістів у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України 23 березня 2017 року змін та доповнень до Закону України «Про протидію корупції». Через ці законодавчі зміни обов’язок подавати публічні електронні декларації про майновий стан (е-декларації), які раніше публікували найвищі посадові особи держави, народні депутати, державні службовці і судді, тепер поширюється на активістів, які борються з корупцією, і передбачає кримінальну відповідальність для громадських активістів за недотримання норм законодавства.

Предмет моніторингу

Предметом моніторингу є різноманітні форми перешкоджання діяльності правозахисників та громадських активістів, які діють на захист суспільних інтересів, що трапилися на в Україні протягом 2018 року. Сюди можуть входити обмеження у сфері свободи об’єднань, свободи слова, свободи мирних зібрань і свободи пересування по відношенню до правозахисників та активістів, що діють на захист суспільних інтересів, застосування фізичного насильства (вбивства, побиття), пошкодження майна, випадки кримінальне та адміністративне переслідування, погрози, стеження, дискретидаційні кампанії та інші види тиску.

Часова та територіальна рамка моніторингу

Моніторинг включатиме опис випадків, які трапилися в Україні (включаючи непідконтрольні території) протягом 2018 року.

Джерела інформації

Моніторинг базуватиметься на використанні верифікованих із кількох джерел первинних (показання жертв та свідків) і вторинних даних, інформації з офіційних ресурсів органів влади, ЗМІ та інших відкритих джерел, аналізі законодавства та проектів нормативно-правових актів, а також інформації, наданої органами влади на запити Центру інформації про права людини та партнерів.

Для верифікації окремих випадків, які трапилися в інших регіонах України, будуть проводитися виїзні місії.

Для верифікації та документування випадків, які сталися в Криму, Центр інформації про права людини використовуватиме людський та експертний ресурс організації, що знаходиться на окупованому півострові. В той же час безпосереднє документування на непідконтрольній уряду України території Донбасу не буде проводитися, оскільки несе значні ризики для життя, здоров’я і свободи моніторів.

Припущення

Включений до фінальної доповіді перелік випадків перешкоджання діяльності правозахисників та громадських активістів, які діють на захист суспільних інтересів, не буде вичерпним, оскільки міститиме лише ту частину випадків, про які стало відомо Центру інформації про права людини та партнерам. Труднощі збору і документування інформації зумовлені тим, що у ряді випадків постраждалі активісти не звертаються до ЗМІ та правоохоронних органів через недовіру та страх погіршення ситуації.

Однак моніторинг дасть загальне уявлення про атмосферу, в якій в Україні доводиться працювати акторам громадянського суспільства та професійної спільноти, що захищає права людини та протистоїть корупції. Метою доповіді є не стільки вичерпний аналіз усіх випадків, скільки висвітлення та аналіз середовища для роботи правозахисників протягом трьох останніх років на підконтрольних уряду територіях України, а також виокремлення та узагальнення певних тенденцій.

Керівництво щодо безпеки

Не всі випадки переслідування і тиску на правозахисників, активістів та журналістів, що були здійснені за аналізований період часу, будуть включені в публічну частину підсумкової доповіді з метою безпеки і захисту постраждалих – у випадках, коли самі потерпілі бажають уникнути розповсюдження такої інформації. Крім того, у ряді випадків з метою безпеки може бути застосоване знеособлення у публічному описі окремих кейсів – у випадку, коли постраждалий активіст дасть згоду на оприлюднення інформації про його переслідування у знеособленому вигляді.

Партнерство

Моніторинг буде проводитися Центром інформації про права людини у співпраці з Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Freedom House-Україна і в рамках діяльності Коаліції на захист громадянського суспільства в Україні.

Правова та інформаційна підтримка постраждалих

З метою привернення уваги до випадків переслідування правозахисників та активістів, що протистоять корупції та діють на захист суспільних інтересів, Центр інформації про права людини проводитиме інформаційну кампанію, готуватиме та поширюватиме новини про загальну ситуацію і окремі випадки, готуватиме статті, проводитиме журналістські розслідування, розповсюджуватиме інформацію через соціальні мережі тощо.

З метою захисту потерпілих активістів Українська Гельсінська спілка з прав людини у разі потреби здійснюватиме безкоштовну  правову підтримку через 23 регіональні центри безкоштовної правової допомоги – консультування, захист в суді, ініціювання стратегічних судових справ тощо.